Richard Cosby oraz Edward Pinkowski

uhonorowani przez Orchard Lake Schools

 

 

13 kwietnia 2013 r. sala balowa w hotelu Townsend w Birmingham, Michigan, wypełniona została przez członków stowarzyszenia Ambasadorów Orchard Lake, absolwentów oraz przyjaciół wspomagających Endowment Fund - Fundusz Wspierający Polską Szkołę i Seminarium. To szlachetne w swych zamierzeniach  zgromadzenie prowadzone było przez Pierwszych Ambasadorów, Boba i Patti Koval oraz Rektora Szkół w Orchard Lake, Ks. Prałata Thomasa C. Machalskiego.

 

Tegoroczny bal stanowił okazję do uhonorowania dwóch przedstawicieli Polonii  Medalem Fidelitas, nagradzającym za  wierność w służbie Bogu, krajowi oraz Szkołom w Orchard Lake.

 

Richard Cosby (Kossobudzki), którego działalność podczas Powstania Warszawskiego jest dobrze znana i została opisana w książce "Quiet Hero" (Cichy  Bohater) został nagrodzony w 2012 r. Niestety choroba i śmierć uniemożliwiły wręczenie Medalu Fidelitas. Przybył on do Stanów Zjednoczonych w 1956 r. po ucieczce z Polski po II wojnie światowej i uzyskaniu stopnia Civil Engineer (Inżynier Budowlany) w Anglii. W Stanach Zjednoczonych był zatrudniony przy realizacji ważnych projektów, jak Amerykański Międzystanowy System Autostrad w Connecticut oraz Elektrownia Wodna Niagara. Poświęcił wiele wolnego czasu wspierając działalność skautingu w Stanach Zjednoczonych oraz pomagając Amerykańskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

 

Edward Pinkowski nagrodzony Medalem Fidelitas w 2013 r. służył w US Navy podczas II wojny światowej. Jest on powszechnie uznany za jednego czołowych naukowców specjalizujących się w polsko-amerykańskiej historii. W ramach prowadzonych badan odkrył nieznane dotychczas fakty z życia Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, bohaterów Amerykańskiej Rewolucji. Napisał kilka książek, liczne artykuły i naukowe monografie. Obecnie, w wieku 96 lat, mieszka na Florydzie. Utworzył Poles in America  Foundation umożliwiającą realizacje szeregu projektów na rzecz historii społeczności polonijnej.

 

Niekorzystny zbieg okoliczności spowodował, ze żadna z nagrodzonych osób nie mogła uczestniczyć w uroczystości. W imieniu ojca Richarda nagrodę odebrała Rita Cosby, reporterka telewizyjna nagrodzona Emmy Award. Edwarda Pinkowskiego reprezentował Peter Obst z Poles in America Foundation.

 

Po zakończeniu przyjęcia odbyła się aukcja sportowego portretu gwiazdy baseballu, Stana Musiala, namalowanego przez artystę Doug'a Westa. Kij baseballowy podpisany  przez "Stan the Man" został również sprzedany zwiększając wsparcie Szkół w Orchard Lake. Odbyła się również cicha aukcja obejmującą nieomal wszystko, od polskiej wódki do rowerów i bursztynowych wyrobów jubilerskich. Goście tańczyli do późna przy muzyce zespołu RickĻa Leidera.

 

Czterdziesty doroczny Bal Ambasadorów umożliwił zebranie znacznych funduszy z korzyścią dla wielu wartościowych projektów realizowanych przez Szkoły w Orchard Lake.

 

 

 

Podpis do fotografi:

Bal Ambasadorów (foto kredyt:  Jackie "Jadzia" Kolowski)

Od lewej: Rita Cosby, Ks. Prałat Thomas C. Machalski, Peter J. Obst.

 

Dodatkowe fotografie z archiwum :

Medal FIDELITAS, Edward Pinkowski, Richard Cosby (Kossobudzki)